Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti în Republica Africa de Sud

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaționale în domeniu şi la practica altor ţări. În baza prevederilor O.U.G. nr. 120/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, modificată şi completată şi prin O.U.G. nr. 56/2016, a prevederilor  H.G. nr. 296/2007, modificată prin H.G. nr. 671/2016, Ministerul pentru Mediului de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat, suportă, parțial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile pentru:

participarea la târguri şi expoziţii internaţionale cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul şi cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, suportarea totală a cheltuielilor privind transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, elaborarea proiectului de execuție a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acțiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociației profesionale care contribuie la realizarea acțiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenței românești la acțiunile promoționale, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare  şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezentei românești la acțiunile promoționale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naționale, standurilor specializate  pe produse şi mini-expoziţii, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expozițiilor internaționale, cu aprobarea ordonatorului de credite;

  • organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor ȋn străinătate cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport şi cazare pentru un participant de la  fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum şi 100% din cheltuielile privind: transportul în interiorul ţărilor de destinație pentru persoanele care participă la acțiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acțiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociației profesionale care contribuie la realizarea acțiunii respective, a cheltuielilor pentru închirierea spațiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi dotărilor necesare desfășurării acestora, respectiv: TV, video, retroproiector, computer şi alte asemenea, a cheltuielilor de reprezentare şi protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea şi transportul materialelor de promovare şi de prezentare, respectiv: cataloage, pliante, ecusoane şi alte asemenea, a cheltuielilor pentru transportul şi asigurarea mostrelor, a cheltuielilor pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea acțiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice şi acțiunilor de promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acțiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;
  • realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurențiale, ȋn conformitate cu legislaţia ȋn vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
  • realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general, pe produse şi grupe de produse, pe pieţe de interes pentru exportul românesc;
  • susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în străinătate de către reprezentantii economici şi comerciali ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat.

 

Relaţii suplimentare la:

Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat

Direcția Instrumente și Programe Promovare Export

Telefon: 021.202.51.63/ 021.401.05.58

În Republica Africa de Sud, reţeaua externă este reprezentată de:


B.P.C.E.  Cape Towm

Helderbeng House, 24 Hightwich Drive

Kenilworth, Cape Town, 7708, Africa de Sud

Tel:+27 21 7611781


Contact :

Eremia Elena Gabriela, ministru consilier

e-mail: gabriela.eremia@gmail.com

 

Alegeri pentru Presedintele Romaniei 2019 - Turul 1

08.11.2019

A inceput procesul de vot pentru alegeri Presedinte 2019, la sectia de vot 4, Cape Town, Africa de Sud. Avem deja si primii votanti! Va asteptam astazi pana…

Alegeri pentru Presedintele Romaniei 2019 - informatii noi

29.10.2019

Cateva materiale informative privind organizarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei sunt disponibile in cele ce urmeaza: https://www.youtube.com/watch?v…

Vizita Corpului Consular din Cape Town la Invest Cape Town si zona economica speciala Atlantis

18.10.2019

Corpul Consular din Cape Town a beneficiat de un eveniment exclusivist "Green Economy Forum" organizat de Alderman James Vos si echipa sa, impreuna cu …

Ghidul alegatorului din strainatate - Alegeri pentru Presedintele Romaniei 2019

10.10.2019

Ghidul alegatorului din strainatate - Alegeri pentru Presedintele Romaniei 2019 poate fi consultat aici: /sites/capetown.mae.ro/files/ghidul_alegĂtorului_di…
  • Departamentul pentru Investiţii Străine (InvestRomania) a lansat în mod oficial website-ul www.investromania.gov.ro dedicat investitorilor străini. Site-ul are scopul de a oferi informații despre economia românească și despre oportunitățile de investiții în România. Va invitam sa accesati acest site aici: http://www.investromania.gov.ro